کتف و بال

فیله مرغ
فروردین ۶, ۱۳۹۹

کتف و بال گرم


بسته بندی:فله
وزن:14 کیلوگرم
کد پروانه بهربرداری:341919
تاریخ انقضا:72 ساعت پس از کشتار
شرایط نگهداری:0 تا 4 درجه سانتی گراد
تاریخ تولید:تاریخ روز