مرغ کامل گرم

شنیسل مرغ
فروردین ۶, ۱۳۹۹
ران مرغ سایز
فروردین ۶, ۱۳۹۹

مرغ کامل گوشتی

مرغ کامل گوشتی در وزن 900 گرم تا 3 کیلوگرم
شماره پروانه بهربرداری:231919
انقضا:72 ساعت پس از کشتار
شرایط نگهداری:0 تا 4 درجه سانتی گراد
تاریخ تولید : تاریخ روز