مدیریت پیشگیری از کوکسیدیوز

نحوه بارگیری طیور و ارسال به کشتارگاه
اسفند ۲۴, ۱۳۹۸
سه بیماری خطرناک صنعت طیور
اسفند ۲۴, ۱۳۹۸
varnik

مدیریت پیشگیری از کوکسیدیوز

امروزه استفاده از آنتی کوکسیدیال ها وسیله بسیار موثر در پیشگیری از کوکسیدیوز در گله های طیور می باشد، علاوه بر مصرف آنتی کوکسیدیال ها، مدیریت و توجه به موارد زیر سبب موفقیت برنامه کنترل کوکسیدیوز در طیور خواهد شد که عبارتند از:

۱- تمیز کردن و ضدعفونی کامل مرغداری و سالن ها بعد از تخلیه مرغداری .

۲- رعایت نکات بهداشتی و تهویه در مرغداری در طول دوره پرورش گله.

۳- جلوگیری از افزایش رطوبت بستر.

۴- در صورت امکان استفاده از آب خوری پستانکی.

۵- رعایت بیوسکیوریتی در مرغداری

۶- افزایش مدت بین دو جوجه ریزی.

۷- استفاده از برنامه واکسیناسیون مناسب و پیشگیری از بروز سایر بیماریها.

۸- معدوم کردن جوجه های وازده و مریض.

۹- آزمایش دان برای تعیین مقدا آنتی کوکسیدیال مصرفی

۱۰- استفاده از حداکثر دز مجاز آنتی کوکسیدیال در دان.

۱۱-توجه به برنامه های جیره بندی دان و روشنایی ، اجرای این برنامه ها می توانند سبب اختلال در کنترل کوکسیدیوز شوند.

۱۲-عدم استفاده از یک نوع آنتی کوکسیدیال برای مدت طولانی