فیله منجمد


بسته بندی : کارتنی
وزن هر کارتن 14 کیلوگرم
تاریخ انقضاء : 9 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری 18 درجه سانتی گراد
کد محصول:161022
کد پروانه بهربرداری:231919
کد پروانه تولید:231004 توضیحات :چیدمان شده بدون رطوبت