شینسل منجمد


شینسل معمولی-شینسل ممتاز-شینسل با بال-شینسل با کتف و بال
بسته بندی:کارتنی
وزن هر کارتن:14 کیلوگرم
تاریخ انقضا:9 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری : 18 درجه سانتی گراد
کد محصول:161071
کد پروانه بهربرداری:231919
کدپروانه تولید:231004
توضیحات:چیدمان شده بدون رطوبت