ران سایز منجمد


بسته بندی:کارتنی
وزن هر کارتن : 14 کیلوگرم
تعداد در کارتن:36 عدد(دو ردیف 18 تایی)
تاریخ انقضا:9 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری : 18- درجه سانتی گراد
کد محصول:161014
کد پروانه بهره برداری:231919
کد پروانه تولید:231004
توضیحات:چیدمان شده، بدون رطوبت